Bulla Pavla IV. o ztrátě úřadů heretiků z roku 1559 naprosto jasnými a jednoznačnými slovy určuje, že heretici bez ohledu na stupeň své hodnosti a postavení ztrácejí navždy své úřady a biskupská sídla, arcibiskupské, patriarchální a primaciální kostely, jakož i svou kardinálskou hodnost a jakýkoli úřad a propadají exkomunikaci, přestože se zjevní bludaři nové pokoncilní sekty všemožně snaží smysl papežových slov znevažovat, překrucovat a tím si zachovat zdání legality a oprávnění držet všechny úřady církve Ježíše Krista. „Není tedy nikomu dovoleno, tento spis Našeho dekretu komolit nebo opovážlivě proti němu vystupovat. Kdyby se o to někdo pokusil, nechť ví, že na sebe přivolá hněv všemohoucího Boha a svatých apoštolů Petra a Pavla.“