Hlavním tématem předkládaného díla je ukázat na ničení víry protikřesťanskou gnosí židovské kabbaly. Tato rozsahem drobná, ale velmi důležitá studie jasně prokazuje, že v otázce ekumenismu jakožto části židovského mesianismu nakonec vůbec nejde o žádnou jednotu křesťanstva, nýbrž o židovsko-mesiánský cíl smíšení mezi Židovstvem a Nežidovstvem. Smíšení však naprosto neznamená pokojnou vzájemnost, nýbrž vřazení „národů“ do Židovstva, respektive naprostého ovládnutí národů Židovstvem. Předkládané dílo je vážným varováním těm katolíkům, kteří se z pohodlnosti nebo neznalosti nechali zlákat rafinovanostmi církve nového katechismu. Nový světový katechismus je jasně nástrojem Antikrista.