Studie vynikajícího rakouského teologa profesora Franze Spiraga, dnes příznačně opomíjeného pokoncilní sektou, má za téma příchod, panování a definitivní pád Antikrista. Autor k němu shromáždil, vybral a komentuje příslušné výroky z Písma, církevních Otců i soukromých zjevení. Kromě samotného Písma k mnohým z nich neexistuje závazné rozhodnutí katolické církve, ale rozhodně je nelze brát na lehkou váhu jen proto, že si každý na ně může udělat vlastní názor.