Je a zůstane hotovou historickou skutečností, že Sanhedrin (Nejvyšší rada) odsoudil Bohočlověka Ježíše Krista k smrti a nechal Ho prostřednictvím gójů (Římanů) ukřižovat. Stejně tak je nezpochybnitelnou historickou skutečností, že dnešní „Sanhedrin“ chce pomocí současných politických gójů zničit a odstranit v Evropě i to, co v ní ještě zbylo z křesťanské podstaty, tj. z víry v Ježíše Krista. A on chce dokázat ještě víc! Již v roce 1945 dobře informovaný americký Žid Henry H. Klein ve své senzační stati „The Sanhedrin produced World Destruction“ tvrdil, že Sanhedrin pracuje na rozkladu celého světa. Protože však cíle nemůže dosáhnout naráz, nýbrž jen postupně a po malých, pokud možno nepozorovatelných etapách, musí nejprve zdolat nejobtížnější překážku. To tedy znamená, že prioritou je zničení Evropy. Svým posledním „velkým úderem“ chce zničit svobodné evropské národní státy, a především křesťanství, na němž jsou založeny, aby pak podle zednářského hesla „Ordo ab Chao“ („Řád z chaosu“) mohl na jejich troskách vybudovat „Nový světový řád“ Weishauptových synů „Nového věku“ (New Age). V tomto drobném spisku předkládá autor čtenáři ještě další pozoruhodný doplněk a současně i stručné shrnutí svých dřívějších prací. Přednesením dodaných argumentů zde v pěti tezích znovu vyjadřuje přesvědčení, že Maastrichtská dohoda znamená konec svobodné a křesťanské Evropy, a proto musí být co nejrozhodněji odmítnuta. Zda Evropané, kterým bylo již dávno „rozhodnuto“ o historicky nebývalé zkáze vlastního obyvatelstva, ještě svému osudu vůbec ujdou, to je ovšem otázka. Bez radikálního obratu ke Kristovi je však kolektivní otroctví ve „sjednocené Evropě“ a v nadcházejícím „One World“ zcela a naprosto nevyhnutelné.